یک عکس یک خبر/ جلسه آشنایی بچه های مسجد با مشاغل

جلسه آشنایی بچه های مسجد با مشاغل ورشته های فنی و هنرستانی با حضور استاد حمید عظیمی
کانون فرهنگی هنری شهید ابراهیم برزگران مسجد قمربنی هاشم علیه السلام گراش
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ