سلسله مسابقات فرهنگی قیام + سوال این هفته (قیام8)

متن و سوال مسابقه ی این هفته
کانون فرهنگی هنری شهید ابراهیم برزگران مسجد قمربنی هاشم علیه السلام گراش
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ