حافظان کلام وحی برخواسته از کانون فرهنگی مسجد

تعداد 7 نفر از اعضای کانون فرهنگی شهید برزگران در تسنیم موفق به حفظ حدود پنج جزء از قرآن کریم در طول مدت سه ماه(تابستان 95) گردیدند.طرح تسنیم از طرف موسسه فرهنگی مجمع القرآن فاطمیون گراش اجرا گردید.
کانون فرهنگی هنری شهید ابراهیم برزگران مسجد قمربنی هاشم علیه السلام گراش
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ