🎉 اسامی نفرات برگزیده مسابقه قیام 12:

🎉 اسامی نفرات برگزیده مسابقه قیام 12:- حمید عربی از ساوه - ابوالحسن عسکری از یزد - امیررضا نصراله‌زاده از تهران
کانون فرهنگی هنری شهید ابراهیم برزگران مسجد قمربنی هاشم علیه السلام گراش
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ