🎉 اسامی نفرات برگزیده مسابقه قیام 13:

🎉 اسامی نفرات برگزیده مسابقه قیام 13:- خانم صدیقه حسینی از گراش- خانم احترام آزادی از کرمانشاه- فاطمه حمیدی از بندرعباس
کانون فرهنگی هنری شهید ابراهیم برزگران مسجد قمربنی هاشم علیه السلام گراش
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ