اجرای طرح قرآنی 1450 در مسجد قمربنی هاشم علیه السلام

 طرح قرآنی 1450 در مسجد قمربنی هاشم علیه السلام توسط کانون فرهنگی شهید ابراهیم برزگران  که بیش از 20 نفر از اعضای کانون در آن شرکت کرده و با مربی گری استاد علیرضا قنبری در حال اجرا می باشد.
کانون فرهنگی هنری شهید ابراهیم برزگران مسجد قمربنی هاشم علیه السلام گراش
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ